פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים שאילתות
מספר: 31012023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 31012023 תאריך: 31/01/2023 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 29092022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 29092022 תאריך: 29/09/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 19092022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 19092022 תאריך: 19/09/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 10082022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 10082022 תאריך: 10/08/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 09052022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 09052022 תאריך: 09/05/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 07032022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 07032022 תאריך: 07/03/2022 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 20122021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 20122021 תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 25082021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 25082021 תאריך: 25/08/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 18082021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 18082021 תאריך: 18/08/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 05052021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 05052021 תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 22032021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 22032021 תאריך: 22/03/2021 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 28122020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 28122020 תאריך: 28/12/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 16122020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 16122020 תאריך: 16/12/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 25082020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 25082020 תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 13072020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 13072020 תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 29062020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 29062020 תאריך: 29/06/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 19042020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 19042020 תאריך: 19/04/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 12012020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 12012020 תאריך: 12/01/2020 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 28102019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 28102019 תאריך: 28/10/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 17062019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 17062019 תאריך: 17/06/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 24032019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 24032019 תאריך: 24/03/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 18022019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 18022019 תאריך: 18/02/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
מספר: 28012019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מס' 28012019 תאריך: 28/01/2019 קטגוריה: הוועדה לענייני ביקורת סוג: קבצים:
שאילתות
האתר בהרצה