דרושים של החברה העירונית

  • שם המכרז
  • נושא
  • מספר מכרז

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.03.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.03.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 03.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות: המכרז בוטל

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים