ארכיון דרושים

שם המכרז נושא מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות שעה אחרונה להגשת הצעות
מענה לשאלות הבהרה מכרז 42 2019 ייעוץ תנועה נושא 42/2019 פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
לעיריית ראש העין דרושים: נאמני קורונה לבתי ספר. נושא סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
לעיריית ראש העין דרושים עובדים זמניים לתפקיד מתשאלים למרכז שליטה ובקרה עירוני - קורונה נושא סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
קול קורא 06/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.9.21 בשעה 12:00 נושא 06/2021 סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מס" 86/2021 אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס - מועד אחרון להגשת מועמדות 9.9.21 בשעה 12:00 נושא 86/2021 סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
דרושים עובדים זמניים לחלוקת ערכות בדיקת קורונה למוסדות חינוך בראש-העין נושא סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 90/2021 לבורנט/ית מעבדה חט"ב בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 90/2021 סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 85/2021 עובד/ת קידום נוער באגף החינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 85/2021 סגור 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 89/2021 מזכיר/ה בבי"ס חטיבת ביניים בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 89/2021 סגור 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 91/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 91/2021 סגור 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 93/2021 אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 93/2021 סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 88/2021 מזכיר/ה בבי"ס יסודי - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 88/2021 סגור 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 94/2021 - אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00 נושא 94/2021 סגור 30.11.-0001 02.09.2021 12:00
קול קורא 5/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים מילוי מקום לחל"ד עם אפשרות להארכה - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 5/2021 סגור 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 4/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 4/2021 סגור 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 3/2021 עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 3/2021 סגור 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
קול קורא 2/2021 - עו"ס/ית אוטיזם באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 2/2021 סגור 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 95/2021 מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת בתיכון בגין - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 נושא 95/2021 סגור 30.11.-0001 19.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 81/2021 מנהל/ת מחלקת בקרת תקציב רגיל - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 - המכרז מבוטל - 9.8.21 נושא 81/2021 סגור 30.11.-0001 19.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 61/2021 מזכיר/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 נושא 61/2021 סגור 30.11.-0001 19.08.2021 12:00
קול קורא 1/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 1/2021 סגור 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 83/2021 מפקח/ת בכיר/ה לאכיפה, בינוי, תכנון ובניה | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 83/2021 סגור 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 62/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00 נושא 62/2021 סגור 30.11.-0001 12.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 72/2021 מנהל/ת מדור נוכחות ובקרת עובדי מעטפת החינוך באגף משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 72/2021 סגור 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני/פנימי מספר 64/2021 רכז/ת משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 64/2021 סגור 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני/פנימי מספר 51/2021 מזכיר/ת מחלקת רישוי עסקים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 51/2021 סגור 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 44/2021 מנהל/ת מחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 44/2021 סגור 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר43/2021 מפעיל/ת GIS במחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00 נושא 43/2021 סגור 30.11.-0001 05.08.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 70/2021 מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח | מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.21 בשעה 12:00 נושא 70/2021 סגור 30.11.-0001 22.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – ילדים, נוער ומשפחה באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 68/2021 לבורנט/ית מעבדה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא 68/2021 סגור 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 63/2021 מנהל/ת אגף תכנון – אדריכל/ית עיר | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00 נושא 63/2021 סגור 30.11.-0001 15.07.2021 12:00
לעמותת הספורט העירונית ראש העין דרוש/ה מנהלנ/ית ורכז/ת פרויקטים נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 11.07.2021 10:00
קול קורא עבור העמותה לפיתוח שירותים חברתיים נושא דרוש/ה עו"ס בית חם לנערים סגור 30.11.-0001 11.07.2021
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – משפחה, באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 01.07.2021 12:00
קול קורא ל- 2 משרות ספרן/ית בספריה העירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00 נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 01.07.2021 12:00
דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 30.11.-0001
קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 24.06.2021 12:00
 • שם המכרז
 • נושא
 • מספר מכרז

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעיריית ראש העין דרושים: נאמני קורונה לבתי ספר.
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעיריית ראש העין דרושים עובדים זמניים לתפקיד מתשאלים למרכז שליטה ובקרה עירוני - קורונה
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • קול קורא 06/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 06/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 86/2021 אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס - מועד אחרון להגשת מועמדות 9.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 86/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • דרושים עובדים זמניים לחלוקת ערכות בדיקת קורונה למוסדות חינוך בראש-העין
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 90/2021 לבורנט/ית מעבדה חט"ב בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 90/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 85/2021 עובד/ת קידום נוער באגף החינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 85/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 89/2021 מזכיר/ה בבי"ס חטיבת ביניים בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 89/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 91/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 91/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 93/2021 אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 93/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 88/2021 מזכיר/ה בבי"ס יסודי - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 88/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 94/2021 - אב-בית בבית ספר - מועד אחרון להגשת מועמדות 2.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 94/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 5/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים מילוי מקום לחל"ד עם אפשרות להארכה - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 5/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 4/2021 עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 4/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 3/2021 עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 3/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 2/2021 - עו"ס/ית אוטיזם באגף לשירותים חברתיים - מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 2/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 95/2021 מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת בתיכון בגין - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 95/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 81/2021 מנהל/ת מחלקת בקרת תקציב רגיל - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00 - המכרז מבוטל - 9.8.21
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 81/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 61/2021 מזכיר/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 19.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 61/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא 1/2021 עו"ס/ית כוללני/ת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 1/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 83/2021 מפקח/ת בכיר/ה לאכיפה, בינוי, תכנון ובניה | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 83/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 62/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 12.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 62/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 12.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 72/2021 מנהל/ת מדור נוכחות ובקרת עובדי מעטפת החינוך באגף משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 72/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני/פנימי מספר 64/2021 רכז/ת משאבי אנוש | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 64/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני/פנימי מספר 51/2021 מזכיר/ת מחלקת רישוי עסקים | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 51/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 44/2021 מנהל/ת מחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 44/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר43/2021 מפעיל/ת GIS במחלקת GIS | מועד אחרון להגשת מועמדות 5.8.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 43/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.08.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 70/2021 מנהל/ת אגף רישוי ופיקוח | מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 70/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 22.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית קהילתי/ת באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – ילדים, נוער ומשפחה באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 68/2021 לבורנט/ית מעבדה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 68/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 63/2021 מנהל/ת אגף תכנון – אדריכל/ית עיר | מועד אחרון להגשת מועמדות 15.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 63/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 15.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • לעמותת הספורט העירונית ראש העין דרוש/ה מנהלנ/ית ורכז/ת פרויקטים
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 10:00

מידע נוסף

 • קול קורא עבור העמותה לפיתוח שירותים חברתיים
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • דרוש/ה עו"ס בית חם לנערים

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת – משפחה, באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • קול קורא ל- 2 משרות ספרן/ית בספריה העירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 1.7.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.07.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • דרוש/ה רכז/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • קול קורא לתפקיד עו"ס/ית כוללני/ת באגף לשירותים חברתיים – אוטיזם
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 24.06.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים