דרושים

שם המכרז נושא מספר מכרז תחום סטטוס תאריך פרסום המכרז תאריך אחרון להגשת הצעות שעה אחרונה להגשת הצעות
מכרז פומבי מס' 122/2021 מזכיר/ה בבי"ס בגין נושא 122/2021 פתוח 19.01.2022 03.02.2022
מכרז פומבי מס' 01/2022 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור נושא 01/2022 פתוח 19.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 132/2021 פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) נושא 132/2021 פתוח 19.01.2022 03.02.2022
מכרז פומבי מס' 150/2021 רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי נושא 150/2021 פתוח 19.01.2022 03.02.2022
מכרז פומבי מס' 146/2021 מנהל/ת תפעול ועדה מקומית לתכנון ובניה נושא 146/2021 פתוח 13.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 144/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה נושא 144/2021 פתוח 13.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 148/2021 דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר נושא 148/2021 פתוח 13.01.2022 27.01.2022
מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור נושא 147/2021 פתוח 13.01.2022 20.01.2022
קול קורא מס' 8/2021 דרוש/ה ספרן/ית בספרייה העירונית (2 משרות) ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 07/1/22 בשעה 12:00-הארכת מועד עד לתאריך 13/1/22 נושא 8/2021 פתוח 29.12.2021 13.01.2022
מכרז פומבי מס' 141/2021 אב-בית בבית ספר-2 משרות (בי"ס רונה רמון ובי"ס חיים גורי) ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00 נושא 141/2021 פתוח 29.12.2021 14.01.2022
מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00 נושא 147/2021 פתוח 29.12.2021 14.01.2022
מכרז פומבי מס' 154/2021 דרוש/ה מנהל/ת מדור פניות הציבור ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00 נושא 154/2021 פתוח 29.12.2021 14.01.2022
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים דרוש/ה למשרת אח/ות לביה"ס לחינוך מיוחד "נאות אילנה" במועדונית נושא פתוח 28.12.2021 02.01.2022
מכרז פומבי מס' 133/2021 מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה נושא 133/2021 פתוח 16.12.2021 23.12.2021
מכרז פומבי מס' 143/2021 מנהל/ת מדור אבטחה עירונית- מכרז מבוטל נושא 143/2021 פתוח 16.12.2021 30.11.-0001
מכרז פומבי מס' 137/2021 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור נושא 137/2021 פתוח 16.12.2021 30.11.-0001
מכרז חיצוני מס' 140/2021 מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני נושא 140/2021 פתוח 16.12.2021 30.11.-0001
מכרז פומבי למינוי מנכ"ל עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין | מועד אחרון להגשת מועמדות 26.12.21 בשעה 14:00 נושא אין מספר פתוח 01.12.2021 26.12.2021 14:00
מכרז חיצוני מספר 78/2021 מנהל/ת מדור הנחות במחלקת גביה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 78/2021 פתוח 21.10.2021 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 119/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית | מועד אחרון להגשת מועמדות 28.10.21 בשעה 12:00 נושא 119/2021 פתוח 14.10.2021 28.10.2021 12:00
מ"מ טכנאי מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך -בדיקה נושא אין מספר כללי פתוח 07.10.2021 01.01.2022
מכרז חיצוני מספר 106/2021 מנהל/ת מדור במחלקת תברואה | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 106/2021 סגור 05.10.2021 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 110/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 110/2021 סגור 05.10.2021 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 50/2021 מנהל/ת מדור חירום | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 50/2021 סגור 05.10.2021 19.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 108/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00 נושא 108/2021 סגור 15.09.2021 30.09.2021
מכרז חיצוני מס" 107/2021 מנהל/ת מח" מחשוב מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00 נושא 107/2021 סגור 15.09.2021 30.09.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 87/2021 מנהל/ת מחלקת בטיחות וגהות - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00 נושא 87/2021 סגור 15.09.2021 30.09.2021
מכרז חיצוני מס" 100/2021 - עובד/ת מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.9.21 בשעה 12:00 נושא 100/2021 סגור 02.09.2021 19.09.2021
מכרז חיצוני מספר 116/2021 טכנאי/ת מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 116/2021 כללי פתוח 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 115/2021 רכז/ת נוער (2 משרות) | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 115/2021 כללי פתוח 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 114/2021 סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 114/2021 פתוח 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 111/2021 מנהל/ת מרכז צעירים עירוני | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 111/2021 פתוח 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 99/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב אגרות והיטלים ושימושים חורגים | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 99/2021 פתוח 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 79/2021 מנהל/ת מדור אכיפה במחלקת גביה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00 נושא 79/2021 פתוח 30.11.-0001 04.11.2021 12:00
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) מכרז פומבי מספר 6/2021 למשרת מנהל תפעול לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין נושא 6/2021 פתוח 30.11.-0001 05.11.2021
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרוש/ה למשרת אח/ות לביה"ס לחינוך מיוחד "נאות אילנה" במועדונית נושא פתוח 30.11.-0001 25.10.2021
קול קורא- 7/2021 ספרן/ית בספרייה העירונית ( 3 משרות) נושא 7/2021 פתוח 30.11.-0001 28.10.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 49/2021 מנהל מדור אבטחה עירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00 נושא 49/2021 סגור 30.11.-0001 19.10.2021 12:00
דרושים/ות מורים/ות לריתמוזיקה בגני הילדים לשנה"ל תשפ"ב נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
דרוש/ה מאמן/ת / מדריך/ת כדורסל לעמותת הספורט העירונית נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
דרוש/ה מאמן/ת מדריך/ת כדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
דרושים/ות שופטים מוסמכים / שופטות מוסמכות לענף הכדורשת לעמותת הספורט העירונית נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
דרוש/ה רכז/ת מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
דרושים מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
דרושים לאגף החינוך והנוער לשנה"ל תשפ"א נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
מ"מ טכנאי מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך נושא אין מספר פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 126/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים - מחליף את מכרז 99/2021 נושא 126/2021 - מחליף את 99/2021 סגור 30.11.-0001 11.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 118/2021 פקח/ית מסייע/ת לשיטור עירוני (2 משרות) נושא 118/2021 סגור 30.11.-0001 11.11.2021 12:00
מכרז חיצוני עובד לארכיון ההיסטורי, ראש העין נושא אין מספר פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 124/2021 הנדסאי חשמל נושא 124/2021 סגור 30.11.-0001 25.11.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 125/2021 מנהל/ת אגף ביטחון, חירום ואכיפה | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 125/2021 סגור 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 138/2021 סגור 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 138/2021 סגור 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מספר 139/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00 נושא 139/2021 סגור 30.11.-0001 02.12.2021 12:00
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד נושא פתוח 30.11.-0001 30.11.-0001
מכרז חיצוני מספר 127/2021 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00 נושא 127/2021 פתוח 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 134/2021 מנהל/ת מדור מועדוניות נאות אילנה | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00 נושא 134/2021 פתוח 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
מכרז פומבי מספר 135/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת | מועד אחרון להגשת מועמדות 09.12.21 בשעה 12:00 נושא 135/2021 פתוח 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרוש/ה עו"ס/ית בית חם לנערים נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 05.12.2021
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרושים 2 עו"ס לטיפול בנפגעי טראומה מינית נושא אין מספר סגור 30.11.-0001 02.12.2021
מכרז פומבי מס" 137/2021 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור | מועד אחרון להגשת מועמדות 16.12.21 בשעה 12:00 נושא 137/2021 פתוח 30.11.-0001 16.12.2021 12:00
מכרז חיצוני מס" 124/2021 הנדסאי חשמל- הארכת מועד | מועד אחרון להגשת מועמדות 9.12.21 בשעה 12:00 נושא 124/2021 פתוח 30.11.-0001 09.12.2021 12:00
 • שם המכרז
 • נושא
 • מספר מכרז

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 19.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 03.02.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 27.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 13.01.2022

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 13.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 29.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 14.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 28.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 23.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 16.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 01.12.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 26.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 14:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 21.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 14.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 07.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 01.01.2022

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 106/2021 מנהל/ת מדור במחלקת תברואה | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 106/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 05.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 110/2021 רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 110/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 05.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 50/2021 מנהל/ת מדור חירום | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 50/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 05.10.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 108/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 108/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 15.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 107/2021 מנהל/ת מח" מחשוב מוסדות חינוך - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 107/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 15.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 87/2021 מנהל/ת מחלקת בטיחות וגהות - מועד אחרון להגשת מועמדות 30.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 87/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 15.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מס" 100/2021 - עובד/ת מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.9.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 100/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 02.09.2021

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.09.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כללי

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 04.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 28.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 49/2021 מנהל מדור אבטחה עירונית | מועד אחרון להגשת מועמדות 19.10.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 49/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 19.10.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 126/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים - מחליף את מכרז 99/2021
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 126/2021 - מחליף את 99/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 118/2021 פקח/ית מסייע/ת לשיטור עירוני (2 משרות)
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 118/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 11.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 124/2021 הנדסאי חשמל
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 124/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 25.11.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 125/2021 מנהל/ת אגף ביטחון, חירום ואכיפה | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 125/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 138/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 138/2021 מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה בתיכון בגין | מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 138/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • מכרז חיצוני מספר 139/2021 מנהל/ת מדור חשבות שכר מועד אחרון להגשת מועמדות 02.12.21 בשעה 12:00
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • 139/2021

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 30.11.-0001

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

 • לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרוש/ה עו"ס/ית בית חם לנערים
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 05.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

 • לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) דרושים 2 עו"ס לטיפול בנפגעי טראומה מינית
 • הנושא יופיע פה אפשר עד 2 שורות
 • אין מספר

תחום: כל התחומים

סטטוס: סגור

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 02.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות:

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 16.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

תחום: כל התחומים

סטטוס: פתוח

תאריך פרסום המכרז: 30.11.-0001

תאריך אחרון להגשת הצעות: 09.12.2021

שעה אחרונה להגשת הצעות: 12:00

מידע נוסף

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים