מכרזים כללי

מכרז חיצוני מספר 78/2021 מנהל/ת מדור הנחות במחלקת גביה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
78/2021 21.10.2021 04.11.2021 עד 12:00

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן - שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן
מכרז חיצוני מס` 78/2021
מנהל/ת מדור הנחות במחלקת גביה

המשרה:
מנהל/ת מדור הנחות במחלקת גביה
דירוג:
מנהלי
דרגה:
7-9
היקף משרה:
100%
תיאור תפקיד:
*אחריות כוללת על אוכלוסיית המשלמים שבתחום אחריותו/ה: גביה שוטפת, עדכון אמצעי תשלום, הנחות וזיכויים.
*החלפת משלמים וטיפול כולל במערך החיובים.
*מתן אישורים לטאבו.
*אחראי/ת לקבלת מתן הנחות, בדיקת הבקשות והמסמכים הנדרשים למתן הנחה.
*אחראי/ת בביצוע ההנחה בפועל לאחר חתימת מנהלת המחלקה.
*קבלת קהל בכל תחום במחלקת הגבייה.
*ביצוע הסדרי תשלום לנישומים ולבעלי חוב.
*ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
**12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
*תואר אקדמי-יתרון
ניסיון מקצועי:
*ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ההנחות.
*שליטה וידיעת חוקי הגבייה והארנונה.
כישורים אישיים:
*כושר ארגון וניהול
*יחסי אנוש טובים
*יכולת עמידה בתנאי לחץ
*אמינות ומהימנות אישית
*קפדנות ודיוק בביצוע העבודה
*יכולת עבודה בצוות ומול קהל.
דרישות נוספות:
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, ידע בתוכנת הoffice, Exel, metropolinet.
ניסיון מעל שנתיים בתוכנת metropolinet.

כפיפות:
מנהלת מחלקת גבייה

כללי:
בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות:
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד והמלצות, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 04.11.2021 בשעה 12:00.

• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות והמלצות.
• מצ"ב - טופס הצהרה על קרבת משפחה חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.


בכבוד רב,

שלום בן משה
ראש העיר

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים