מכרזים כללי

מכרז חיצוני מספר 79/2021 מנהל/ת מדור אכיפה במחלקת גביה | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
79/2021 30.11.-0001 04.11.2021 עד 12:00

*שליטה, מעקב, בקרה ופיקוח על פעולות חברת הגביה בכל הקשור לפעולות האכיפה המנהליות המבוצעות כלפי חייבים.
*שליטה, מעקב, בקרה ופיקוח על עו"ד חיצוני בכל הקשור לתיקים שהועברו לטיפולו.
*אחראי/ת להפקת דוחות מספרי העירייה לבחינת סטטוס תיקי החייבים הנמצאים באכיפה מנהלית/אכיפה משפטית/בפש"ר/חובות בפרוק.
*אחראי/ת לטיפול ומענה לפניות/הבהרות מעו"ד מנהלים מיוחדים/חייבים בגין תביעות חוב שהוגשו ובגין חובות בפש"ר בכלל.
*ייצוג מחלקת הגביה אל מול גורמי מערך המשפט.
*אחראי/ת בטיפול בפניות חייבים שמבוצעות כלפיהם פעולות אכיפה בהתאם להנחיות הממונים, לתקנות ולנהלים.
*אחראי/ת לניהול ביצוע ובקרה שוטפים, של יחידת האכיפה בכפוף למנהלת מחלקת גבייה.
*אחראי/ת להפקת דוחות עבודה ודוחות ניהוליים במערכת האכיפה וטיפול בממצאים.
*ביצוע הסדרי תשלום לנישומים ולבעלי חוב.
*ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

תנאי סף - השכלה ודרישות מקצועיות:
**12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
*תואר אקדמי-יתרון.

תנאי סף - ניסיון מקצועי:
*ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי.
*שליטה וידיעת חוקי הגבייה והארנונה.

דרישות נוספות:
*יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, ידע בתוכנת ה- office, Exel, metropolinet.
*ניסיון מעל שנתיים בתוכנת metropolinet.

כישורים אישיים:
*כושר ארגון וניהול
*יחסי אנוש טובים
*אמינות ומהימנות אישית
*קפדנות ודיוק בביצוע העבודה
*יכולת עבודה בצוות ומול קהל

כפיפות: מנהלת מחלקת גבייה

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן - שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן

המשרה: מנהל/ת מדור אכיפה במחלקת גביה
דירוג: מנהלי
דרגה: 7-9
היקף משרה: 100%

 

כללי:
בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות:
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד והמלצות, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 04.11.2021 בשעה 12:00.
*חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
*חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות והמלצות.
*מצ"ב - טופס הצהרה על קרבת משפחה חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
*הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
*ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
*מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
*מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
*תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים