מכרזים כללי

מכרז חיצוני מספר 111/2021 מנהל/ת מרכז צעירים עירוני | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
111/2021 30.11.-0001 04.11.2021 עד 12:00

סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל.
• ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית
• ניהול צוות העובדים בתחום הצעירים.
• טיפול באוכלוסיית הצעירים ביישוב בגילאי 18-40.
• איתור צרכים של גילאי 18-40 ביישוב.
• קביעת יעדים וגיבוש תוכנית עבודה שנתית להשגתם וזאת בהתאם למדיניות היחידה לקידום נוער וצעירים ובתיאום עם הממונים עליו.
• הכנת תוכנית תקציבית וגיוס משאבים נוספים להשגת היעדים.
• פיתוח והובלה ברשות פרוייקטים בהתאם לצורכי הצעירים.
• קיום מעקב קבוע וצמוד אחרי הפעלת התוכנית בשטח והשגת היעדים שנקבעו.
• עזרה בשירותים הרלוונטיים הקשורים לאוכלוסיית היעד לרבות נציגויות קהילתיות שכונתיות.
• טיפוח מודעות ציבורית לצורכי אוכלוסיית הצעירים ביישוב.
• שיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם.
• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

תנאי סף:
השכלה:
• תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, חינוך, מדעי ההתנהגות, מדעי הרוח,
עבודה סוציאלית.
• תינתן עדיפות לבעלי תואר אקדמי שני.
• תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך – בהתמחות קידום נוער.

הכשרה:
חייב עד שנתיים עד מועד תחילת עבודתו – להציג תעודת עובד חינוך.

ניסיון מקצועי:
• 4 שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה, חברה.

ניסיון ניהולי:
• 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.


דרישות:
• הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
• נכונות לעבודה בשעות לא שיגרתיות וגמישות בשעות העבודה.
• יצירתיות.
• ניהול שותפויות.
כישורים אישיים:
הנעה עצמית, יוזמה אישית, יצירתיות, הבנה ותפיסה, קפדנות בביצוע, מרץ וחריצות, יכולת לעבוד בסביבה מרובת שותפים, יכולת ארגון ותכנון, יכולת לעבודה מיטבית בצוות, סמכותיות, יכולת טיפול בו זמנית במספר תחומים, התמדה ופיתרון בעיות.

כפיפות: מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן - שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן

המשרה: מנהל/ת מרכז צעירים עירוני
דירוג: חינוך ונוער
דרגה: בהתאם הסכם קיבוצי.
היקף משרה: 100%

 

כללי:
בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות:
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 04.11.2021 בשעה 12:00.
חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
• מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים