מכרזים כללי

מכרז חיצוני מספר 116/2021 טכנאי/ת מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך | מועד אחרון להגשת מועמדות 4.11.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
116/2021 כללי 30.11.-0001 04.11.2021 עד 12:00

תיאור התפקיד:

• עבודה כטכנאי/ת מחשבים במוסד החינוך.
• עבודה בשיתוף פעולה עם ספקים חיצוניים.
• אחריות להתקנה, תחזוקה וניהול רשת תקשורת, מחשבים, טלפוניה וציוד אור קולי.
• תמיכה טכנית בציוד המחשוב במוסד החינוך כגון שרתים, ציוד קצה, מקרנים, לוחות חכמים, סורקים, מדפסות ועוד.
• תמיכה טכנית לסגל החינוכי והדרכתם בשילוב שימושי תקשוב בעבודתם.
• תמיכה טכנית בתפעול ושימוש בתוכנות, לומדות וקישוריות לאינטרנט, כגון גלישה, דואר אלקטרוני, חיפוש מידע, אתר בית ספרי ועוד.
• תמיכה וליווי היערכות בית ספרית ללמידה ולהוראה בסביבה מתוקשבת וכן בהיערכות לקיומן של בחינות מתוקשבות.
• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

 דרישות התפקיד

תנאי סף:
השכלה:
• טכנאי מחשבים PC או הנדסאי מחשבים או בעל תעודת הסמכה לתחזוקת מחשבים ו/או רשתות תקשורת ממוסד מוכר בהיקף של לפחות 150 שעות.
• ידע וניסיון מוכח של לפחות שנתיים באיתור, טיפול ותיקון בעיות חומרה ותוכנה, שליטה בהתקנות ופתרון בעיות בתוכנות windows ו office של מיקרוסופט.
• בוגר קורס ניהול רשתות מחשבים של מיקרוסופט- יתרון.
ניסיון מקצועי
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בספריה.

דרישות נוספות:
• עברית- שפת אם
• אנגלית טובה

כישורים נוספים:
• תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות ושירות.
• בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
• יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
• נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.

כפיפות: מנמ"ר הרשות

רישום פלילי:
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א 2001

 

פרטים נוספים:

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן - שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן

המשרה: טכנאי/ת מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך
דירוג: טכנאים/הנדסאים
דרגה: 37-39
היקף משרה: 100%

 

כללי:
בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות:
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות
על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 04.11.2021 בשעה 12:00.
• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
• מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר


לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים