מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 132/2021 פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות)

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
132/2021 19.01.2022 03.02.2022 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן                                                                                                                                

 

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות)  

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת שיטור ופיקוח עירוני

דרוג: מנהלי

דרגה: 5-8

תיאור התפקיד:

 • ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות שבתחום סמכותה של הרשות המקומית וכמוגדר ב"סל העבירות" לעניין פעילות מערך האכיפה העירוני

1 .הכרת הדינים הרלוונטיים, ובכלל זה החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) התשע"א-2011 וחוקי העזר העירוניים והתעבורתיים.

 1. , חניה, שמירת הסדר והניקיון, מניעת מפגעים, סיוע בהשלטת סדר, אבטחת אירועים מיוחדים.
 2. .
 • שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית
 1. ביצוע סיורים במטרה לאתר ולטפל בין היתר במקרים של הפרת הסדר הציבורי.
 2. ביצוע סיורים יזומים בתחום הרשות המקומית שבאחריות הפקח.
 3. ניהול רישום ומעקב אחר ביצוע פעולות הפיקוח וממצאיהם.
 4. טיפול בפניות ציבור המתקבלות תוך עמידה בזמני התקן.
 • סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק
 1. ביצוע סיורים משותפים עם משטרת ישראל.
 2. . ביצוע פעילות משותפת במסגרת מערך האכיפה העירוני בהתאם להנחיית משטרת ישראל.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:12 שנות לימוד או תעודת בגרות

הכשרות וקורסים: מעבר בהצלחה של קורס פקח עירוני בבתי הספר שאושרו ע"י משרד הפנים תוך חצי שנה מיום קבלת התפקיד.

 • מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה במ"י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א  וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים – תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

 ·בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא / משטרה/ שב"כ – יתרון

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הרלוונטי.

 

 

דרישות נוספות:

 •  אישור ובדיקה של היועמ"ש כי המועמד עומד בדרישות פרקים ג' ו-ד' לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א – 2011, בעל תעודת פקח עירוני כאמור בפרק ג' וכי הוא עומד בתבחינים הקבועים בסעיף 10 לחוק.
 • בעל כשירות רפואית מתאימה, וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה
 • העדר רישום פלילי
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות, בלילות, בסופי שבוע, ובחגי ישראל.
 • עבודה בלבוש אחיד
 • תושב קבע או בעל אזרחות ישראלית
 • יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
 • אישור בתוקף על נשיאת נשק ממשרדלביטחון פנים-יתרון

 

כישורים נוספים:

 • אמינות , יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ ,יכולת התמודדות במצבי לחץ , יחסי אנוש טובים, ייצוגיות, סמכותיות, יוזמה.

                                                                                                               

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, צילום תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך  03/02/2022  בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • גילוי נאות: משרה אחת מאויישת ע"י מ"מ.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז
 • שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • העירייה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

 

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

בכבוד רב,

                                                                                                                                       שלום בן משה

                                                                                                                                            ראש העיר

 

 

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים