מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 122/2021 מזכיר/ה בבי"ס בגין

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
122/2021 19.01.2022 03.02.2022 עד

שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאןעיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מזכיר/ה בבי"ס בגין

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהלת בי"ס

דרוג:מנהלי/מח"ר

דרגה:6-8/ 36-38

תיאור התפקיד:

 • ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר כולל מענה טלפוני, הדפסה, שכפול והפצה בהתאם להנחיות מנהל ביה"ס.
 • ביצוע הנחיות מנהלת בית הספר וצוות הניהול.  
 • מתן שירותי מזכירות לצוות ביה"ס.
 • עזרה ברישום תלמידים חדשים לבית הספר.
 • שליטה/עדכון נתונים רלוונטיים של תלמידים ומורים באופן שוטף.
 • תחזוקה שוטפת של התוכנות המופעלות: עדכון נתונים, פרטי תלמידים, מורים והורים.
 • הפקת תעודות, דיוק במרכיבי התעודה ומעקב אחר הזנת ציונים בכל מקצועות הלימוד.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • תואר אקדמי- יתרון

 

ניסיון מקצועי:ניסיון מוכח כמזכירה/ בתפקידי אדמניסטרציה

 

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
 • ידע בתוכנות לניהול נתונים בית ספריים כגון מנב"ס, משו"ב - יתרון
 • יכולת עבודה תחת לחץ.
 • עברית- ברמה גבוהה

 

כישורים נוספים:

 

 • ייצוגיות, אדיבות ויכולת מתן שירות ברמה גבוה.

 

הליך המיון למשרה:

 • לוועדת הבחינה יזומנו רק  המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד ולאחר אישור השכר המוצע למשרה , וזאת בהתאם לאמות המידה המפורטות:

 

עמידה בדרישות החובה לתפקיד

60%

ניסיון מתפקיד דומה במגזר הציבורי

20%

ניסיון מקצועי מעבר לדרישות החובה

20%

 

ציון הסף: 80%.

לוועדת בחינה יזומנו עד 10 מועמדים.

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, צילום תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך  03/02/2022  בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז
 • שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • העירייה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

בכבוד רב,

                                                                                  שלום בן משה

                                                                                  ראש העיר

 

 

 

 

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים