מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 154/2021 דרוש/ה מנהל/ת מדור פניות הציבור ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
154/2021 29.12.2021 14.01.2022 עד

 להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן                                                                          

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל/ת מדור פניות הציבור

היקף משרה: 100%

כפיפות ארגונית:מנהלת אגף שירות לתושב

דרוג:מנהלי

דרגה:7-9

תיאור התפקיד:

 • מענה טלפוני ומתן מענה ראשוני.
 • קבלה ותיעוד של הפניות המתקבלות בכתב.
 • מענה לפניות שמתקבלות בין אם מענה בכתב ובין אם ניתובן לגורמים הרלוונטים ברשות.
 • סיוע בניהול תהליך טיפול בבקשות המוגשות מכח הוראות חוק חופש המידע.
 • איסוף מידע ונתונים בדבר הפנייה מהיחידות הרלוונטיות ברשות.
 • מעקב ובקרה אחר טיפול בפניות שהתקבלו ביחידה.
 • הזנת נתוני הטיפול וסטאטוס הטיפול בפניות התושבים למערכות ממוחשבות ייעודיות.
 • דיווח לממונה בעת פנייה חריגה בהתאם להנחיות.
 • ביצוע עבודות אדמניסטרציה שוטפות.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה

 • 12 שנות לימוד
 • תעודת בגרות מלאה-יתרון

 

ניסיון מקצועי

 • ניסיון לפחות שנה במתן שירות לקוחות/פניות ציבור
 • ניסיון בעבודה אדמניסטרטיבית- יתרון

 

דרישות נוספות:

 • שליטה בתוכנות ה- OFFICE
 • עברית ברמה גבוהה

 

 

כישורים נוספים:

 • יכולת עבודה תחת לחץ, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש טובים, שירותיות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, סובלנות ויכולת הכלה.

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, צילום תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), המלצות ושאלון אישי, בקישור המצורף.  להגשת מועמדות:  לחץ כאן.

עד לתאריך  14/1/2022 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.

 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז
 • שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • העירייה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

 

בכבוד רב,

                                                                                                                    

                                            שלום בן משה

                                           ראש העיר

                                    

 

   

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים