מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 14/1/22 בשעה 12:00

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
147/2021 29.12.2021 14.01.2022 עד

 להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן                                                                          

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהלת אגף שירות לתושב

דרוג:מנהלי / הנדסאים

דרגה:39-41

תיאור התפקיד:

 • גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום ההיבטים החברתיים והקהילתיים
 • ריכוז פעילות מנהלות/רובעי השכונה – ניהול קשר רציף עם נציגי המנהלות וועדי הבתים.
 •  ביצוע פגישות סדורות עם כל חברי המנהלת אחת לחודש (כל אחד בנפרד) ועם כלל המנהלות במרוכז.
 • ביצוע מעקב שוטף אחר תכניות עבודה השנתיות של כל מנהלת תוך מתן פתרונות, לוחות זמנים תיאום ציפיות ותכלול מול הגורמים המקצועיים בעירייה (שפ"ע, תחבורה, בינוי, תשתיות).
 • הקמה והובלת מערך מנהלי רובעים וניהולם הישיר.
 • קידום רעיונות ויוזמות קהילתיות המגיעות מנציגי המנהלות בתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 • קידום תהליכי שיתוף ציבור בעירייה.
 • מענה לפניות תושבים בערוצים הרלוונטיים בתיאום עם דוברות העירייה.

השכלה:בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ - יתרון לתואר באחד מהתחומים הבאים: מינהל ציבורי/הסברה/תקשורת.

או הנדסאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר לשלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל - 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום - 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום- 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון בעבודה ברשומ"ק- יתרון.

 

 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

 

דרישות נוספות:

 • הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
 • הבנה בתהליכי שיתוף ציבור/ שירות
 • שליטה ברשתות חברתיות
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • עברית- ברמה גבוהה

 

 

כישורים נוספים:

 • ייצוגיות,  שירותיות, סבלנות והקשבה, יחסי אנוש מצויינים, יכולת בניית הסכמות ופתרון קונפליקטים, יכולת הובלת תהליכים מורכבים ולטווח זמן ארוך, עיסוק המשלב בין תחום העבודה החברתית- קהילתית ותחום התכנון, יכולת עמידה מול קהל, עבודה מול בעלי עניין מגוונים( עובדי הרשומ"ק, יזמים, בעלי נכסים, תושבים).  

 

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך 14/1/2022 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

 

 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
 • מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

בכבוד רב,

                                                                                                                                       שלום בן משה

                                                                                                                                          ראש העיר

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים