מכרזים כללי

קול קורא מס' 8/2021 דרוש/ה ספרן/ית בספרייה העירונית (2 משרות) ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 07/1/22 בשעה 12:00-הארכת מועד עד לתאריך 13/1/22

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
8/2021 29.12.2021 13.01.2022 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן                                                                          

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: ספרן/ית בספרייה העירונית (2 משרות)

היקף משרה:70%

כפיפות ארגונית:מנהלת הספרייה העירונית

דרוג:מח"ר/הנדסאים/טכנאים

דרגה:35-37

תיאור התפקיד:

 • מתן שירותי ספרייה

רישום שואלים ומעקב וטיפול בהשאלת ובהחזרת הפריטים עפ"י מדיניות הספרייה, ייעוץ והכוונה לבאי הספרייה,   סיוע באיתור מידע או פריט, ארגון אוסף פירטי הספרייה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים, זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה.

 • ייזום וביצוע פעילויות העשרה

 הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט, לילדים ומבוגרים, בתוך הספרייה ומחוצה לה, הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות, ביצוע פעולות לעידוד הקריאה, מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית, מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע, ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות.

 • תפעול הספרייה העירונית בהתאם לנוהלי העבודה

 מתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספרייה, פתיחה וסגירה של הספרייה בהתאם לשעות הפעילות, הפעלת אתר האינטרנט של הספרייה, הבטח קיום נוהלי הספרייה, דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספרייה.

 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

דרישות התפקיד:

 • השכלה:בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים הטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיה בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 • יתרון - לבעלת תעודת לימודי ספרן מורשה או בעלת תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות באחד מהמוסדות המוכרים בכפוף למבחני התמיכה של משרד התרבות או לבעלי תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ואו מידענות.
 • באם אין הכשרה מקצועית בתחום הספרנות/מידענות –על המועמד להתחייב בכתב לצאת ללימודי תעודה או תואר שני בספרנות מידענות ולסיים את הלימודים תוך שנתיים מיום היבחרו.

       ניסיון מקצועי: עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בספריה.

 

 

 

 

 

דרישות נוספות:

 • עברית ברמה גבוהה ,אנגלית ברמה טובה , שפות נוספות בהתאם לצורך.
 • יישומי מחשב -מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.

 

 

כישורים נוספים:

קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, מרץ ופעלתנות, שקדנות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, זיקה לספרות ותרבות.

 

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך  13/1/2022 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר קול קורא ושם קול קורא.

 

 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
 • מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

בכבוד רב,

                                                                                                                                       שלום בן משה

                                                                                                                                          ראש העיר

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים