מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 133/2021 מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
133/2021 16.12.2021 23.12.2021 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן

 

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

 

תיאור המשרה: מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה

 

היקף משרה: 100%

 

כפיפות ארגונית: מהנדס העירייה או מי שיוסמך מטעמו

 

דרוג: מהנדסים

 

דרגה: 39-41

 

תיאור התפקיד:

 

 • בדיקת תכניות הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע עבודות בדרך, אישורם במשטרה ופיקוח בהתאם להיתר.
 • אחריות על תכנון התשתיות העירוניות ברחבי העיר ,כבישים, ניקוז, תאורה, תנועה, כולל בדיקות תכניות ואישורם בתחומים הנ"ל.
 • אחריות על הכנת תכניות עבודה שנתית ורב שנתית, ניהול תקציבים וטיפול מול כל הגורמים הרלוונטיים כולל משרדי ממשלה.
 • אחריות לאישור בקשות להיתרי בניה , ניקוז, פיתוח ונספחי חניה.
 • אחריות על ביצוע ופיקוח פרויקטים בתאום מערכות עירוניות מול החברה הכלכלית, המינהלת לפיתוח המתחמים ומול קבלנים, חברות החשמל, בזק וכיו"ב.
 • דיווחים למשרדי ממשלה לרבות לשכה מרכזית לסטטיסטיקה.
 • תחזוקה מיפוי קווי ניקוז בתחום שיפוט ראש העין.
 • ידע ועבודה מול מערכת GIS .
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

 

 דרישות התפקיד:

 

השכלה:בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית עם התמחות בתשתיות וכבישים או הנדסת תחבורה.

 

 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958
 • רישום מהנדס במדור הנדסה אזרחית-מבנים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1985

 

 ניסיון מקצועי: ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה ו/או בתחום תכנון תנועה/ תחבורה.

 

דרישות נוספות:

 

 • שליטה בתוכנות ה- OFFICE, אוטוקאד, תוכנת דקל בינארי- כתבי כמויות.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • עבודה בשטח.
 • בעל/ת ניסיון במערכות מנהליות ציבוריות – יתרון.
 • בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף.

 

 

 

כישורים נוספים:

 

 • יכולת ארגון תיאום ובקרה, מיומנות טכנית ותפיסה מכנית, יכולת עבודה באופן עצמאי, יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ, קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה, יכולת קבלת החלטות, יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים, כושר ניהול מו"מ.

 

 פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, צילום תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך: 23/12/2021בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז
 • שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • העירייה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

 

 

 

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

 

בכבוד רב,

 

                                                                                                                                       שלום בן משה

 

                                                                                                                                          ראש העיר

 

 

 

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים