מכרזים כללי

מכרז חיצוני מס' 140/2021 מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
140/2021 16.12.2021 30.11.-0001 עד

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן

המשרה מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני
דירוג מח"ר
דרגה 39-41
היקף משרה 100%
תיאור תפקיד ניהול יחידת הפיקוח העירוני. פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום סמכות הרשות המקומית במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני במטרה לשמור על סדר היום הציבורי ושיפור איכות החיים של תושבי העיר ברשות המקומית. התפקיד כולל:
• אחראי על אכיפת חוקי העזר העירוניים, חוק עזר לחניה ושמירת הסדר הציבורי.
• גיבוש , התווייה וביצוע מדיניות העירייה בתחום אכיפת חוקי העזר.
• ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות בתחום סמכותה של הרשות המקומית.
• עבודה מול גורמי העירייה השונים וייצוג פקחי היחידה מול גורמי החוץ.
• הכנת תקציב שנתי למחלקה בתאום עם מנהל האגף.
• בניית תכנית עבודה .
• ביצוע פיקוח ובקרה על העבודה השוטפת של המחלקה.
• ניהול צוות העובדים לרבות גיוסם, הנחייתם, הכוונתם, הדרכת והכשרתם המקצועית.
• הכנת סידור עבודה יומי ותכנית עבודה אחודה שבועית אשר כוללת את פירוט המשימות, דרכי הפעולה להשגתן, צוותים של כ"א, האמצעים ולוח הזמנים.
• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.
תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות:
• בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
• או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
• או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
• או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

ניסיון מקצועי
• עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.
• עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון כאמור לעיל.
• עבור טכנאי מוסמך – 6 שנות ניסיון כאמור לעיל.
ניסיון ניהולי:
• ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

קורסים והכשרות מקצועיות:
• סיום בהצלחה קורס פקחים עירוניים – תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
• בוגר קורס פיקודי בצה"ל ואו במשטרת ישראל - יתרון.
דרישות נוספות • העדר רישום פלילי
• רישיון נהיגה B בתוקף
• שליטה ביישומי office
• עברית ברמה גבוהה
כישורים אישיים • אמינות ויושרה.
• יכולת עבודה בצוות ואל מול גורמים שונים.
• יכולת התמודדות עם לחץ.
• ערנות ודריכות.
• יחסי אנוש מעולים.
• ייצוגיות וסמכויות.
• קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה.
• יוזמה ויצירתיות.
• כושר התבטאות בכתב ובע"פ.
• בעל יכולת שיקול, שיפוט, קבלת החלטות וניהול משא ומתן.
• בעל כושר ארגון וניהול, הפעלה, פיקוח, תכנון, ביצוע, הדרכה וייעוץ.
• עבודה בשעות לא שגרתיות, לילות, סופי שבוע וחגי ישראל.

כפיפות מנהל אגף ביטחון ופיקוח
כללי
בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 23/12/2021 בשעה 12:00.
• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
• מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.
* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים