מכרזים כללי

מכרז פומבי מס' 143/2021 מנהל/ת מדור אבטחה עירונית- מכרז מבוטל

 • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
143/2021 16.12.2021 30.11.-0001 עד 12:00

להגשת מועמודות | לחצו כאן 

להדפסת שאלון אישי | לחצו כאן

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה:  מנהל/ת מדור אבטחה עירונית

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:כפיפות מנהלתית ומקצועית למנהל מחלקת ביטחון וחירום באגף הביטחון והפיקוח

דרוג:מנהלי

דרגה:7-9

תיאור התפקיד:

 • הכנת תוכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב האבטחה העירונית.
 • תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה.
 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים .
 • ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות למאבטחים ולסיירים לבעלי תפקידים בתחום הביטחון.
 • אחראי לניהול, פיקוח ובקרה שוטפים, של מערך האבטחה העירונית והפעילויות העירוניות המתקיימות בשעות הערב והלילה, בכפוף להנחיות מנהל מחלקת ביטחון וחירום.
 • אחראי לטיפול השוטף במרכיבי הביטחון של מערך האבטחה העירוני.
 • אחראי להפעלת מערך ההדרכה למאבטחים ולסיירים בנושא פעילות האבטחה.
 • אחראי לביצוע תרגילים למערך האבטחה.
 • אחראי לכתיבת נהלי הפעלה לסיירים ולמאבטחים והטמעתם בפעילות.
 • אחראי להפעלת מערך ביקורות וביקורים במבני העירייה ומועדוני הנוער השונים.
 • אחראי לקיום קשרי עבודה עם תחנת המשטרה המקומית, השיטור העירוני והמשמר האזרחי.
 • אחראי לקיום האבטחה, הבקרה והאישור של האירועים העירוניים השונים.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד+ תעודת בגרות מלאה
 • יתרון - לבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים הטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012.
 • או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
 • או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיה בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 • קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני
 • בוגר הכשרה בתחום האבטחה רשותי/ממלכתי של- 3 שנים לפחות.
 • תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה

 

       

 ניסיון מקצועי:

 • וותק של שנתיים לפחות בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה)
 • ניסיון כקב"ט בגוף ציבורי-יתרון

 

 

               ניסיון ניהולי: ניסיון פיקודי של שנתיים לפחות בגוף ביטחוני

 

קורסים והכשרות מקצועיות:

 • בוגר קורס מנב"טים וכשירות בתוקף - במידה ואינו בוגר קורס מנב"טים- עליו לעמוד בתבחינים לקורס מנב"טים ויחויב לסיים בהצלחה קורס מנב"טים לא יאוחר מ- 6 חודשים מתחילת המינוי.
 • תבחינים לקורס מנב"טים:

בני 25 ועד גיל 30 - רקע ביטחוני או פיקודי בתחום האבטחה או הביטחון ובגרות מלאה.

מגיל 30 ומעלה – 12 שנות לימוד ושירות צבאי מלא.

 • בעל נתונים מתאימים לשאת נשק בהתאם לחוק כלי הירייה (חובת נשיאת נשק במהלך מילוי התפקיד)

 

 דרישות נוספות:

 • עיקר העבודה הינה בשעות הערב/לילה ודורשת גמישות בהתאם לצרכים.
 • עבודה נדרשת בימי שישי ובשעות חריגות על פי הצורך.
 • עברית ברמה גבוהה
 • יישומי מחשב-היכרות עם תוכנות הoffice
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישום פלילי- היעדר הרשאה פלילית והיעדר רישום הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2001

 

 

כישורים נוספים:

 • בעל/ת יכולת שיקול, שיפוט, קבלת החלטות וניהול מו"מ.
 • בעל/ת כושר ארגון וניהול, הפעלה, פיקוח, הדרכה וייעוץ.
 • אמינות ומהימנות אישית.
 • יחסי אנוש טובים.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה.
 • בעל רקע, ידע וניסיון בסביבה מבצעית מרובת משימות.

 

 

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il  עד לתאריך  30/12/2021 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.

 

 

 

 

 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.

 

 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
 • מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

             

                                   * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

בכבוד רב,

                                                                                                                                       שלום בן משה

                                                                                                                                          ראש העיר

 

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים