מכרזים כללי

מכרז חיצוני מס" 124/2021 הנדסאי חשמל- הארכת מועד | מועד אחרון להגשת מועמדות 9.12.21 בשעה 12:00

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
124/2021 30.11.-0001 09.12.2021 עד 12:00

כחלק מהגשת מועמדות יש למלא את הטופס המצורף כאן -
שאלון אישי למועמדת – לצפייה בטופס לחצו כאן


הנדסאי חשמל- הארכת מועד

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

המשרה: הנדסאי חשמל
דירוג: הנדסאים
דרגה: 38-40
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
• תחזוקת מערכות החשמל בשטחי הרשות ובמבני העירייה.
• הקמה והתקנת מערכות חשמל חדשות.
• תכנון וסיוע בהכנת תוכנית תחזוקת מערכות החשמל.
• טיפול בלוחות חשמל.
• טיפול בתקלות תאורה.
• טיפול במפגעים בעמודי תאורה וכבלי חשמל קרועים.
• סיוע לממונה בתיאום ופיקוח על עבודת קבלני החשמל.
• קיום ממשקי עבודה מול המוקד העירוני, חברת חשמל ותושבי העיר.
• ביצוע בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור.
• טיפול ומענה לתקלות והתקנות חשמל במוס"ח העירייה בשעות העבודה וכן בשעות כוננות.
• מנופאי מחלקת חשמל.
• ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

תנאי סף:
השכלה:
• הנדסאי חשמל
• רישיון הנדסאי- חובה
• המועמד יידרש לסיים קורס מפעיל מנוף ועבודה בגובה בהצלחה.
• לימודים משלימים והשתלמויות מקצועיות: קורס בטיחות בחשמל- יתרון

ניסיון מקצועי:
• ניסיון מוכח של 3 שנים.

דרישות נוספות:
• עבודה בגובה, מאמץ פיזי בביצוע עבודות חשמל, חשיפה לתנאי מזג אויר שונים בהתאם לעונות השנה בעבודת שטח.
• אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, מיומנות טכנית ותפיסה מכאנית, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום, פיקוח ובקרה.
• עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
• העדר רישום פלילי.
• רישיון נהיגה בתוקף.

כפיפות:
מנהל מחלקת חשמל

כללי:
• בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת
• המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

הערות:
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, לכתובת מייל: jobs@rosh.org.il עד לתאריך 09/12/2021 בשעה 12:00.

• חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
• חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
• מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
• הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
• ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
• מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 30 ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
• מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
• תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
• במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

לצפייה בקובץ לחץ כאן

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים