מכרזים כללי

דרושים מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד

  • פתוח להצעות
מספר מכרז תחום תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת הצעות
30.11.-0001 30.11.-0001 עד 12:00

לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין)

דרושים מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד

תיאור התפקיד:
ליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהסעות מביתם אל מוסדות החינוך ברחבי העיר ומחוצה לה וחזרה.

דרישות המשרה:
ידיעת השפה העברית על בוריה.
תקשורת טובה עם ילדים.
רגישות וסבלנות כלפי ילדים.
בעל/ת יכולת פיזית לעזרה לילדים מוגבלים.
פעילות בשעות הבוקר, צהריים-אחר צהריים ,בין 3 ל-5 שעות עבודה ביום,6 ימים בשבוע.
הליווי דרוש לכל ימות השבוע (פרט לימי חופשה בבתי הספר)
אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.

ניסיון:
ניסיון בעבודה בתחום הליווי - יתרון.
ניסיון בחינוך מיוחד - יתרון.

דרישות נוספות:
ההגעה לנקודת האיסוף להסעה והחזרה ממנה הינה באופן עצמאי.
נדרש מכשיר סלולרי / טאבלט תומך אינטרנט (לצורך התחברות לאפליקציית מלווים).

שכר:
שכר מלא על שעות הליווי בפועל.
תנאים סוציאליים מלאים כולל: קרן השתלמות, חופשה, הבראה וכו`

הערות:
1. בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה בקרב עובדי עירייה/נבחרי ציבור - לא תידון.
2. בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
3. הזוכה במכרז מתקבל לתקופת ניסיון של שנה בה יבחנו כישוריו עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
4. ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.
5. העבודה מתאימה גם לסטודנטים, אברכים, גמלאים, וכן למי שמקום עבודתו קרוב למסלול הנדרש.
6. קיימת אפשרות למי שעובד מחוץ לעיר ושעות עבודתו גמישות, לבצע את הליווי ויקבל שכר עבור שעות הליווי.

המעוניינים יגישו הצעותיהם בליווי קורות חיים וצילומי תעודות במשרדי העמותה ברחוב שבזי 91 ראש העין אצל שרית מדר, או בשליחה לכתובת דוא"ל sarit@rosh.org.il

הערה: בהתאם להוראות סעיף 174 א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

 

דרושים מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד - מלל נגיש מופיע מעל התמונה

 

הרשמה לקבלת עדכוני מכרזים