ביום שני 19.7.21 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניין רוסלר ישראל בע"מ

ביום שני 19.7.21 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניין רוסלר ישראל בע"מ

לבירור שהדיון מתקיים במועדו וכל בירור נוסף ניתן לפנות למזכירת הועדה: מירב קוממי.

טלפון: 074-7910405.
לצפייה בקובץ הפרוטוקול לחץ כאן