הודעה על מחיקת הערר בעניין סוויפט אפק בע"מ

הודעה על מחיקת הערר בעניין סוויפט אפק בע"מ

הערר נמחק בהתאם לבקשת העוררת והחלטת ועדת הערר.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מזכירת הוועדה: מירב קוממי 

טלפון: 074-7910405

דוא"ל: Meirav.k@rosh.org.il