פרוטוקול וועדת ערר על קביעת ארנונה כללית שהתקיימה בתאריך 20.07.20 בעניין נכסי מוטלו

פרוטוקול וועדת ערר על קביעת ארנונה כללית שהתקיימה בתאריך 20.07.20 בעניין נכסי מוטלו

מנהל הארנונה יגיש ערעור מנהלי על החלטת הועדה בהתאם להוראות הדין.לצפייה בקובץ לחץ כאן