פרוטוקול וועדת ערר על קביעת ארנונה כללית שהתקיימה בתאריך 23.06.20 בעניין יוסף צדקה.

פרוטוקול וועדת ערר על קביעת ארנונה כללית שהתקיימה בתאריך 23.06.20 בעניין יוסף צדקה.