הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחברי הועדה לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראש העין

הזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו"ר וחברי הועדה לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראש העין

להזמנה להגשת מועמדות לתפקידי יו``ר וחברי הועדה לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראש העין - לחץ כאן

לשאלון למועמד/ת לכהן כיו``ר ועדת ערר לארנונה או לחבר ועדת ערר לארנונה - לחץ כאן

עיריית ראש העין מזמינה את תושבי העיר להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר הוועדה וחברי ועדה לענייני ארנונה כללית שליד ראש העין.
הזמנה זו מתפרסמת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל``ז 1976 והנחיות משרד הפנים.
פרטים מלאים ונוספים בנודע להגשת מועמדות, התפקידים והכישורים הנדרשים מופיעים באתר האינטרנט העירוני www.rosh-haayin.muni.il
את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית עד לתאריך 27.6.19 בשעה 12:00 בלשכת היועצת המשפטית בעירייה, רחוב שילה 21, בניין א`, קומה ב`.

אשת קשר: עו"ד רוית קוממי.

טלפון: 03-9007218/286


מועמדים העונים על כל תנאי הסף ויימצאו מתאימים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ראש העין יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות מועמד כלשהוא ו/או לבטל ההליך בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.