עדכונים

עדכונים

1. תיק ערר – זיפקום תקשורת מחשבים בע"מ – הסתיים בפשרה.

2. לורית בן שמעון – העוררת משכה את הערר.

3. ציון עובדיה – העורר משך את הערר.

4. אורי גינוסר – התיק הסתיים בהחלטת ועדת הערר.

5. בני משולם/צהרונית רחל – התקיים דיון ב 1.11.17