יום שלישי 25.4.17 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניין לורית בן שמעון

יום שלישי 25.4.17 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניין לורית בן שמעון

יום שלישי 25.4.17 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניין לורית בן שמעון

contact106