דיון ועדת ערר ארנונה בנושא "זיפקום" נדחה לבקשת החברה ובאישור חברי הוועדה, נעדכן לגבי מועד חדש לכשייקבע.

דיון ועדת ערר ארנונה בנושא "זיפקום" נדחה לבקשת החברה ובאישור חברי הוועדה, נעדכן לגבי מועד חדש לכשייקבע.

דיון ועדת ערר ארנונה בנושא "זיפקום" נדחה לבקשת החברה ובאישור חברי הוועדה, נעדכן לגבי מועד חדש לכשייקבע.