רשימת עררים הנמצאים במזכירות וועדת ערר לענייני ארנונה מעודכן לתאריך 5/08/2014

רשימת עררים הנמצאים במזכירות וועדת ערר לענייני ארנונה מעודכן לתאריך 5/08/2014