בהחלטה מיום 12.3.2014 דחתה ועדת הערר לענייני ארנונה את הערר שהגיש שלמה סמארי.

בהחלטה מיום 12.3.2014 דחתה ועדת הערר לענייני ארנונה את הערר שהגיש שלמה סמארי.

מצ"ב ההחלטה.
העורר הגיש ערעור על החלטת הועדה לבית המשפט לעניינים מקומיים (מחוזי)
ובפסק דין מיום 11.2.2015 דחה ביהמ"ש את הערעור והשאיר את החלטת ועדת הערר על כנה.

לצפייה בקובץ לחץ כאן