ועדת ערר לענייני ארנונה- פורסם ב-8.1.2015

ועדת ערר לענייני ארנונה- פורסם ב-8.1.2015

עיריית ראש העין מזמינה בזאת להגיש מועמדות לתפקידי יו"ר הוועדה וחברי וועדה לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראש העין

הזמנה זו מתפרסמת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976 והנחיות משרד הפנים.

כל הפרטים כתובים במלל בדף

 

פרטים מלאים בנוגע להגשת מועמדות, התפקידים והכישורים הנדרשים נמצאים באתר האינטרנט העירוני.

את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית עד 29/1/2015 בשעה 12:00 בלשכת היועצת המשפטית לעירייה.

אשת הקשר: עו"ד רוית קוממי

טלפון: 03-9007218,03-9007286.


מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ראש העין, יוזמנו לריאיון.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות מועמד/ת ו/או לבטל ההליך בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.