הזמנה לדיון בערר ארנונה: אלום אדי ש.ב. בע"מ, תיק 2013 .

הזמנה לדיון בערר ארנונה: אלום אדי ש.ב. בע"מ, תיק 2013 .