הזמנה לדיון בערר ארנונה- כתב ערר – קופת חולים מאוחדת, תיק 2013

הזמנה לדיון בערר ארנונה- כתב ערר – קופת חולים מאוחדת, תיק 2013

לאור פסיקת ביהמ"ש העליון בסוגיה זו במקרה דומה,
העירייה וקופ"ח המאוחדת הגיעו להסכמה על מחיקת הערעור שהגישה העירייה על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה ללא צו להוצאות.


החלטת ועדת הערר עומדת בעינה - לצפיה לחץ כאן


לצפייה בקובץ לחץ כאן