פרוטוקולים מליאת הועדה לתכנון ובנייה

תמלול ישיבות וועדת המשנה לתכנון ולבניה/הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין,

מוצג באתר העירייה כפי שהתקבל מהחברה שערכה את התמלול ללא תיקונים או עריכה.

תמלול מליאת הועדה המקומית מספר 2021001 מתאריך 18.4.21
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מספר 2021001 מתאריך 18.4.21
לצפייה בקובץ לחץ כא
ן

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מס" 2019001 מתאריך 10.12.19
לצפייה בקובץ לחץ כאן

תמלול מליאת הוועדה לתכנון ובניה ישיבה מספר 2018002 מתאריך 17.9.18
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מספר 2018002 מתאריך 17.9.18
לצפייה בקובץ לחץ כאן

תמלול ועדת מליאה ישיבה מספר 2018001 מיום 3.9.18
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 10.07.17
לצפייה בקובץ לחץ כאן

תמלול ישיבת המליאה מתאריך 10.07.17
לצפייה בקובץ לחץ כאן

תמלול ישיבת המליאה מתאריך 26.09.16
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 28.07.16
לצפייה בקובץ לחץ כאן

תמלול ישיבת המליאה מתאריך 28.07.16
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 10.09.13
10/09/2013
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 31.07.13
31/07/2013
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 19.03.13
19/03/2013
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 26.12.12
26/12/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

ועדת מליאת הועדה המקומית מס` 2012007-28.10.12
28/10/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

ועדת מליאת הועדה המקומית ישיבה מס` 2012003 - 04.09.12
04/09/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 04.09.12
04/09/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 09.07.12
09/07/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

מליאת הועדה המקומית ישיבה מס` 2012002 - 09.07.12
09/07/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 28.05.12
28/05/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

מליאת הודעה המקומית ישיבה מס` 2012001 - 28.05.12
28/05/2012
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול המליאה מתאריך 11.10.10 תמלול מלא
11/10/2010
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך 11.10.10
11/10/2010
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 08.06.09
08/06/2009
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 09.09.08
08/06/2008
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 12.08.08
12/08/2008
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 20.5.08
22/05/2008
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 20.5.08
22/05/2008
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 26.2.08
26/02/2008
לצפייה בקובץ לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת מליאת הוועדה המקומית 22.1.08
22/01/2008
לצפייה בקובץ לחץ כאן