טפסים אגף ההנדסה

טופס בקשה לפטור- הגא
לצפייה בקובץ

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
לצפייה בקובץ

טופס הצהרת מהנדס
לצפייה בקובץ

דרישות וטפסים לצורך קבלת טופס 4 ו/או תעודת גמר
לצפייה בקובץ

הנחיות לתפעול אתר בנייה
לצפייה בקובץ

הנחיות לפינוי פסולת מאתר
לצפייה בקובץ

הנחיות להגשת ערבות בנקאית להבטחת תשלום היטל השבחה
לצפייה בקובץ

הנחיות להגשת ערבות בנקאית לבקשת היתר
לצפייה בקובץ