מחלקת מבני ציבור

מנהל המחלקה: אדריכל מוטי רוימי
טלפון: 03-9007294
פקס: 03-9008813
כתובת דוא"ל: motti.r@rosh.org.il   

תחומי פעילות המחלקה:
- גיבוש ויישום מדיניות עירונית לתכנון, פיתוח, בנייה ושימוש במקרקעין ונכסים עירוניים תוך שימוש מושכל ויעיל של מצאי הקרקע והנכסים הקיימים בעיר.
- עריכת פרוגרמה לצרכי ציבור בהתאמה לגידול האוכלוסייה בעיר, עתודות שטחים לבנייה ציבורית והתייעלות שטחי ציבור.
- כל תהליכי התכנון וההקמה לרבות תכנון תב"ע והיתר למבני ציבור, הליכי פרסום מכרזים, מעקב אחרי הביצוע (פיקוח) וכן בשינויים והתאמות במבני ציבור קיימים.
- תכנון, עיצוב ושדרוג מבני ציבור ומבני חינוך ברחבי העיר הקיימת והמוקמת.
- מבני הציבור האופייניים: בתי ספר, גני ילדים, מעונות, בתי כנסת, מתנ"סים, מועדוני נוער, מקוואות, אולמות תרבות, מרכזי נופש וספורט ועוד.
- ניהול מערך הסכמי הפיתוח ומטלות יזמים בשטחים ציבוריים.

המחלקה פועלת בשיתוף כלל האגפים העירוניים (קהילה תרבות וספורט, חינוך, וכו`) ונותנת מענה לתושבי העיר לצרכים המוגדרים בכל אגף.
המחלקה פועלת בשיתוף עם מחלקת נכסים שנותנת מענה לרישום וניהול נכסי העירייה, ובשיתוף ועדת ההקצאות האחראית להקצאת נכסי העירייה לעמותות.