מלגות לסטודנטים

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

הרישום למלגות לשנת הלימודים תשפ"ג 2023-2022 הסתיים. תשובות יימסרו למגישי הבקשות במהלך חודש נובמבר 2022.

ניתן לפנות אלינו בדוא"ל milga@rosh.org.il.

תבחינים למתן מלגות לימודים לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג - לחצו כאן

מלגה עירונית - לחצו כאן

מלגה עירונית בשיתוף עם מפעל הפיס ופרח - לחצו כאן

מלגה עירונית בשיתוף מפעל הפיס - לחצו כאן


שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

contact106