לשכת הדוברות

לשכת הדוברות

דוברת העירייה-שירן אלבז.
טלפון: 03-9007302.
דוא"ל: shiran.elbaz@rosh.org.il

סגן מנהל מחלקת פרסום והסברה נועם אלטחן.
טלפון: 03-9007223.
דוא"ל: noam.e@rosh.org.il

מ"מ מזכירה ואחראית הנגשת מסמכים באתר- לשכת הדוברות- לינוי שמחי.
טלפון: 03-9007221.
דוא"ל: linoy.y@rosh.org.il