עדכונים

ביצוע עבודות ברחובות פול סמואלסון ונילס בוהר בין התאריכים 16-15 במרץ 2023

תושבים יקרים,

בתאריכים 16-15 במרץ 2023 (רביעי-חמישי) בין השעות: 17:00-09:00 יתבצעו עבודות קרצוף וריבוד ברחובות פול סמואלסון ונילס בוהר.

כחלק מההיערכות לביצוע העבודות, הונחו שקי חול לצורך חסימת החניות במקום העבודות.

תשומת ליבכם:

נבקשכם לפנות את הרכבים ולא להחנות במפרצי החניה - רכב שיחנה במפרצי החניה ייגרר.

מתחם גני הילדים ברחוב יהיה חסום לחנייה.

לרשות הדיירים חניון זמני ברחוב פול סמואלסון.

 

בשלב הקרצוף, 15.3.23 יום רביעי, תתאפשר יציאה וכניסה מחניוני הבניינים, אך נבקש להימנע ככל שניתן מכניסה ויציאה לטובת שמירה על רציפות העבודה וסביבת עבודה בטוחה.

בשלב הריבוד, 16.3.23 יום חמישי, לא תתאפשר כניסה ויציאה מחניוני הבניינים.

 

מוקד ומרכז מידע עירוני 106 כאן לרשותכם.

contact106