נבחרי ציבור

בן (בנגה) בית אור

חבר בוועדות: כספים, ועדת ביטחון וחירום, חינוך, וועדת המשנה לתכנון ובניה, מכרזים לבחירת עובדים בכירים, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים.
מ"מ בוועדת מכרזים.
 
contact106