רעיית כבשים ביער קהילתי ראש העין

רעיית כבשים ביער קהילתי ראש העין

תושבים יקרים,

בימים הקרובים ייכנס ליער קהילתי ראש העין עדר כבשים לרעייה.

ממשק הרעייה חשוב ונועד להפחית את כמות השריפות ביער. נבקשכם לנסוע במשנה זהירות בדרכי היער.

 

מהי רעייה מונעת אש? (המכסחת האקולוגית של היער)

במסגרת הפעולות למניעת שריפות ביער, מעודדת קרן קימת לישראל רעייה של עדרי צאן ובקר כאמצעי להקטנת כמות הביומאסה העשבוני. כמות עשב בלתי מבוקרת עלולה לשמש פתיל להתלקחות של שרפות ענק. שריפות יער מתחילות מהצמחייה הנמוכה (עלים, ענפים, עשבייה) והתפשטותן לצמרת תלויה ברצף חומר הבעירה בין תת-היער לצמרת. רעייה נכונה המכלה את הצמחייה הנמוכה והענפים התחתונים עשויה איפוא להפחית במידה ניכרת את מספר השריפות ועוצמתן. בעלי החיים המלחכים את העשב, יוצרים "קו חייץ" טבעי המקטין את סכנת התפשטות האש ומשלימים את הפעולות היערניות להפחתת החומר העצי, כגיזום, דילול וכריתה. בנוסף, מאפשר המרעה ביער מרחב מחייה ומקור מזון לעדרי צאן ובקר. בחלק גדול מהיערות בישראל, מתקיימת רעייה עונתית במשך כ-7 חודשים בשנה, וכך נחסכים משאבים רבים בטיפול בכל דונם יער.

שילוב רעיית בקר וצאן בשטח היער מסייע לשימור האיזון האקולוגי בשטחים הפתוחים.

 

יוצאים ליער, מרגישים בבית.

עזרו לנו לשמור על היער ירוק ובריא!