פניות הציבור

פניות הציבור

פניות הציבור

מנהלת מדור פניות הציבור: אביבה שמש
טלפון: 03-9007301
מייל: pniyot@rosh.org.il
כתובתרחוב שילה 21

 

היחידה לטיפול בפניות הציבור עוסקת בפניות המגיעות ללשכת ראש העיר, לשכת מנכ"ל,
לשכת מבקר העירייה ופניות חוזרות שעניינם תלונות על אי-טיפול בזמן או טיפול שלא לשביעות רצון התושב.
פניות ראשוניות בנושאים השונים, יש להפנות למוקד העירוני 106.מענה טלפוני: 
ימים א,ב,ד,ה, 10:00-12:00

ג 16:00-17:30

קבלת קהל בתיאום מראש

יום ב' 9:00-11:00

יום ג 16:00-17:30

קבלת קהל בתיאום מראש:
טלפון: 03-9007301 

 

    

 

contact106