ערב שירים הם חברים-ממיטב שיריו של אהוד מנור.

ערב שירים הם חברים-ממיטב שיריו של אהוד מנור.