ערב זמר מישהו הולך איתי-משירי עופרה חזה. ניהול מוזיקלי: קובי אחרק.

ערב זמר מישהו הולך איתי-משירי עופרה חזה. ניהול מוזיקלי: קובי אחרק.