ערב זמר מוני ארנון וסוזי מילר ניהול מוזיקלי: קובי אחרק.

ערב זמר מוני ארנון וסוזי מילר ניהול מוזיקלי: קובי אחרק.