ערב זמר מים לדוד המלך. ניהול מוזיקלי: קובי אחרק.

ערב זמר מים לדוד המלך. ניהול מוזיקלי: קובי אחרק.