שירים הם חברים-ערב לישראל גוריון-ינואר 2016 חלק א' - צילום ועריכה: דוד להב

שירים הם חברים-ערב לישראל גוריון-ינואר 2016 חלק א' - צילום ועריכה: דוד להב