ערב שירי משוררים - עם קובי -צילום ועריכה להב דוד

ערב שירי משוררים - עם קובי -צילום ועריכה להב דוד