מגזין ספטמבר 2016 -צולם ע"י להב דוד הטלוויזיה הקהילתית ראש העין מקום בלב

מגזין ספטמבר 2016 -צולם ע"י להב דוד הטלוויזיה הקהילתית ראש העין מקום בלב