מגזין אוקטובר 2016 מקום בלב - צילום ועריכה להב דוד הטלוויזיה הקהילתית ראש העין

מגזין אוקטובר 2016 מקום בלב - צילום ועריכה להב דוד הטלוויזיה הקהילתית ראש העין