"שירים הם חברים" ,משירי מיקי גבריאלוב - צילום אביטל דוד ולהב דוד עריכה להב דוד

"שירים הם חברים" ,משירי מיקי גבריאלוב - צילום אביטל דוד ולהב דוד עריכה להב דוד