שירים הם חברים ינואר 2019

שירים הם חברים ינואר 2019

מחווה ללהקת פיקוד מרכז
צילום ועריכה: דוד להב